In het kader van de Covid 19-problematiek vragen we met volgende regels rekening te houden.

Laatst aangepaste versie 29/10/2021:

Vanaf 29 oktober worden de resterende beperkingen op sportactiviteiten opgeheven

Lees hieron­der onze aan­pak en vis­ie.

Covid-19 Richtlijnen

Enkele uit­trek­sels uit ons COV­ID-draaiboek gebaseerd op de sportprotocollen door Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf

Cov­id-coordin­at­or:

Charlotte Liefooghe is de COVID-coördinator, te bereiken via 0456 33 49 40 of via mail: [email protected] Die persoon is het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

Alge­mene regels:

 • geen limiet op het aantal sporters 
 • contact mag, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport (geldt zowel voor sporten in georganiseerd als in niet-georganiseerd verband);
 • densiteitsregels (30m²/10m²) zijn niet langer verplicht. 
 • kleedkamers en douches mogen open. 
 • voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Toch vragen wij om bijvoorbeeld voor een proefles hier vooraf in te schrijven.

! Iedereen komt terug toe langs de gewone ingang, op het gewone uur. Check onze kalender hier. Vergeet naast de wekelijkse trainingen, ook de extra trainingen niet.

Toch blijven wij deze maatregelen behouden, omdat wij gaan voor absolute veiligheid voor onze dansers:

 • Deuren blijven open­ staan tijdens alle danslessen. Ook in de 15 min tussen 2 lessen blijven deuren open voor toestroom van verse lucht. We hebben nu ook een CO2-meter die in de zaal staat. Hier geldt het alarmniveau van 1200 ppm ook als drempel tot verplichte (tijdelijke) sluiting tot het CO2-niveau opnieuw onder de 900ppm is gedaald.
 • Ben je ziek? Blijf thuis. Contacteer na een positieve test zeker de coronaverantwoordelijke (Charlotte Liefooghe). Deze persoon zal met jou een lijst opstellen van team-/clubleden waarmee je contact hebt gehad i.f.v. contact tracing. Als je in quarantaine of isolatie bent, kan je NIET fysiek deelnemen aan sportactiviteiten.
 • Elke danser is gere­gis­t­reerd via Ledenbeheer en aan­wezigheden worden digit­aal opgen­o­men. Zo kan het con­tact tra­cing cen­ter heel een­voud­ig een excel ontvan­gen indi­en hierom wordt gev­raagd. Jouw gsm-nummer en e-mail­adres worden in dat geval doorgegeven aan het con­tact tra­cing cen­ter met alle GDPR-restricties eraan verbonden.
 • Pub­liek laten we zo weinig mogelijk toe in de gebouwen. Ouders met mondmasker kunnen hun kind afz­etten aan de zaal . Indien de danser dit wenst, mag hij een mondmasker dragen. Dansers vanaf 13 jaar moeten ook mondmasker dragen om toe te komen en weg te gaan. Deze mag pas af op de dansvloer. 
 • Een dansler­aar kan meer­dere groep­en na elkaar begel­eiden. De lesgever draagt steeds een mond­mask­er.
 • Goedkeur­ing door lokale over­heid werd reeds beko­men. Deze blijft gehanteerd.
 • Ter info: OCHO danskampen blijven doorgaan, indien dit door coronamaatregelen niet kan doorgaan, krijgt u je inschrijvingsgeld terug.

Contact  :  0456 33 49 40  –  [email protected]